Korisnički servis: Registrujte se
jss.jpg

JSS, Srbija

Javna Skladišta d.o.o iz Subotice pruža usluge skladištenja svih vrsta roba (osim lako zapaljivih tečnosti i eksplozivnih materija), manipulacije robom izdavanja magacinskog prostora, usluge rada viljuškara van kruga društva i parkirališta za teretna vozila.

Ukupna površina skladišnog prostora iznosi 20.909 m2, dok je površina parking prostora preko 27.000 m2 i ima mogućnost parkinga sa svim pratećim uslugama vezanim za kamionske carinske terminale, za preko 220 kamiona istovremeno.

Javna Skladišta d.o.o poseduju industrijski kolosek koji se redovno održava i čiji je kapacitet istovara sa oko 900 tona na dan ili 18-20 vagona na dan.

Javna Skladišta d.o.o su domaćin i pouzdan partner u pružanju usluga jednoj od najefikasnijih carinskih ispostava u Srbiji, svim inspekcijskim službama i špedicijama.

Nelt je privatizovao Javna Skladišta d.o.o tokom 2008.god.
 

Javna Skladišta d.o.o

Tuk Ugarnice BB, 24000 Subotica
Telefon: +381 24 546281
Email: javnaskladista@nelt.com